Stacja Kontroli Pojazdów - Klasabiznes.com

Na tej stronie mogą Państwo zapoznać się z wymogami dot. wyposażenia Stacji Kontroli Pojazdów (Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 40 poz. 275):

§ 14. 1. Wyposażenie kontrolno-pomiarowe stanowiska kontrolnego w stacji kontroli pojazdów odpowiednio do badanych pojazdów, z zastrzeżeniem ust. 2, powinno obejmować co najmniej następujące urządzenia i przyrządy:

 1. urządzenie rolkowe lub urządzenie płytowe (najazdowe) do kontroli działania hamulców;
 2. urządzenie do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdu; 
 3. przyrząd do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu pojazdu;
 4. przyrząd do pomiaru ustawienia i światłości świateł pojazdu; 
 5. przyrząd do pomiaru w szybach pojazdu współczynnika przepuszczalności światła;
 6. miernik poziomu dźwięku; 
 7. dymomierz; 
 8. przyrząd do kontroli złącza elektrycznego pojazd-przyczepa; 
 9. przyrząd do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania hamulcem najazdowym przyczepy;
 10. urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu;
 11. czytnik informacji diagnostycznych do układu OBD II/EOBD; 
 12. wieloskładnikowy analizator spalin silników o zapłonie iskrowym; 
 13. opóźnieniomierz do kontroli działania hamulców; 
 14. zestaw narzędzi monterskich; 
 15. podstawowy zestaw przyrządów mierniczych ogólnego przeznaczenia.

2. Stanowisko kontrolne w okręgowej stacji kontroli pojazdów oraz stacji, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, powinno być wyposażone dodatkowo w:

 1. przyrząd do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdu,
 2. elektroniczny detektor gazów do kontroli nieszczelności instalacji gazowej,
 3. urządzenie do kontroli skuteczności tłumienia drgań zawieszenia pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
 4. komplet kluczy dynamometrycznych w zakresie od 20 do 400 Nm – jeżeli zakres badań technicznych prowadzonych przez daną stację wymaga stosowania tych przyrządów i urządzeń.

Pełny tekst Dziennika Ustaw z 2006 r. Nr 40 poz. 275  mogą Państwo przeczytać tutaj

Foldery do pobrania: 

Wyposażenie serwisów i SKP

Realizacje projektów

Call Now Button